@InCollection{Gorzelana:2016,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Tropienie śladów Biblii w "Kolekcji Kryminałów" Joanny Chmielewskiej",
  pages     = "287--298",
  year      = "2016",
  booktitle = "Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem, ISBN: 9788378422303",
  editor    = "red. nauk. Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. : t. 5",
}