@InCollection{Dudek:2016,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Chrystianizacja ludów stepowych Europy Wschodniej",
  pages     = "147--165",
  year      = "2016",
  booktitle = "Chrystianizacja "M³odszej Europy", ISBN: 9788323230748",
  editor    = "red. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk, Marzena Matla",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza",
  address   = "Poznań",
  series    = "Seria Historyczna. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
}