@InCollection{Leśniak -Niedbalec:2016,
  author  = "N. Leśniak -Niedbalec",
  title     = "Kontrakt zielonogórski - dokument wpływający na połączenie drogą konsensusu społecznego jednostek samorządów terytorialnych miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra",
  pages     = "355--364",
  year      = "2016",
  booktitle = "Aktualne problemy referendum, ISBN: 9788393967469",
  editor    = "red. B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak",
  publisher = "Krajowe Biuro Wyborcze",
  address   = "Warszawa",
}