@InCollection{Dudek:2016,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Poabdykacyjne żywoty cesarzy bizantyńskich w XI wieku",
  pages     = "39--57",
  year      = "2016",
  booktitle = "Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich, ISBN: 9788394273446",
  editor    = "red. Mateusz Goliński, Stanisław Rosik",
  publisher = "Wydawnictwo Chronicon",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Scripta Historica Medievalia : t. 5",
}