@InCollection{Lewandowski:2016,
  author  = "A. Lewandowski",
  title     = "Właściwości tribologiczne żeliw nagniatanych w obecności preparatów eksploatacyjnych na bazie środków smarnych stałych i o działaniu chemicznym",
  pages     = "154--173",
  year      = "2016",
  booktitle = "Implikacje w procesach wytwarzania : monografia, ISBN: 9788364249419",
  editor    = "red. T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}