@InCollection{Dzikuć:2016,
  author  = "M. Dzikuć and M. Dzikuć",
  title     = "Uwarunkowania ekologicznej produkcji rolnej w województwie lubuskim",
  pages     = "112--120",
  year      = "2016",
  booktitle = "Bezpieczeństwo środowiskowe człowieka, ISBN: 9788364249464",
  editor    = "red. nauk. Wawrzyniec Wawrzyniak, Tadeusz Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}