@InCollection{Dudek:2016,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Chazarowie w Konstantynopolu (VII-XI w.)",
  pages     = "79--102",
  year      = "2016",
  booktitle = "Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów : Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe, ISBN: 9788380883703",
  editor    = "red. Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
  series    = "Byzantina Lodziensia : XXIII",
}