@InCollection{Kaczor:2016,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Między etyką a kiczem. Językowa analiza dyskusji na temat instrumentalnego traktowania wartości w przestrzeni publicznej (na przykładzie "Gazety Wyborczej" i "Tygodnika Powszechnego")",
  pages     = "291--300",
  year      = "2016",
  booktitle = "Kicz w języku i komunikacji, ISBN: 9788380880320",
  editor    = "red. Barbara Kudra, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}