@InCollection{Baron-Polańczyk:2016,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and A. Klementowska",
  title     = "Centrum informacji i planowania kariery zawodowej - analiza wsparcia lokalnego w perspektywie teoretyczno-praktycznej",
  pages     = "95--112",
  year      = "2016",
  booktitle = "Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności - perspektywa interdyscyplinarna, ISBN: 9788361234050",
  editor    = "red. nauk. M. Adamczyk, W. Olszewski",
  publisher = "Wydaw. Uczelni Jana Wyżykowskiego",
  address   = "Polkowice",
}