@InCollection{Kowalski:2016,
  author  = "M. Kowalski and M. Jędrzejko",
  title     = "(Do)wolność i(a) zdrowie. Zdrowie i kultura zdrowotna jako ograniczniki wolności?",
  pages     = "53--85",
  year      = "2016",
  booktitle = "Narkotyki i dopalacze. Zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka, ISBN: 9788375457186",
  editor    = "red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. ASPRA-JR",
  address   = "Warszawa-Milanówek",
}