@InCollection{Kotylak:2016,
  author  = "S. Kotylak and S. Nikiel and K. Witkowski",
  title     = ""Cyfrowa gospodarka" szansą na rozwój innowacyjności na poziomie regionalnym",
  pages     = "76--89",
  year      = "2016",
  booktitle = "Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju, ISBN: 9788380171275",
  editor    = "pod red. Waldemara Sługockiego",
  publisher = "Dom Wydawniczy ELIPSA",
  address   = "Warszawa",
}