@InCollection{Augustowski:2016,
  author  = "Ł. Augustowski",
  title     = "Związek między posiadaniem wykształcenia a posiadaniem pracy w województwie lubuskim",
  pages     = "109--121",
  year      = "2016",
  booktitle = "Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju, ISBN: 9788380171275",
  editor    = "pod red. Waldemara Sługockiego",
  publisher = "Dom Wydawniczy ELIPSA",
  address   = "Warszawa",
}