@InCollection{Dzikuć:2016,
  author  = "M. Dzikuć and M. Dzikuć",
  title     = "Wybrane czynniki ekonomiczne wpływające na rolnictwo ekologiczne w Polsce",
  pages     = "118--128",
  year      = "2016",
  booktitle = "Pogranicza wymiar publiczny : monografia, ISBN: 9788364249426",
  editor    = "red. R. Woźniak, T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}