@InCollection{DzikuŠ:2016,
  author  = "M. DzikuŠ and M. DzikuŠ and M. SiniŔßkovß",
  title     = "Ekonomiczne i ekologiczne determinanty ograniczenia niskiej emisji na terenie Ârodkowego nadnodrza",
  pages     = "151--161",
  year      = "2016",
  booktitle = "Pogranicza wymiar publiczny : monografia, ISBN: 9788364249426",
  editor    = "red. R. Wo╝niak, T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Bada˝ i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzˇw Wlkp.",
}