@InCollection{Kilian:2016,
  author  = "K. Kilian",
  title     = "Filosofické podmienky sine qua non vedeckosti",
  pages     = "186--193",
  year      = "2016",
  booktitle = "(META) FILOZOFIA - PRAX : Zborník vedeckých príspevkov, ISBN: 9788097030377",
  editor    = "eds. Andrea Javorská, Lenka Kocinová, Simona Wagnerová",
  publisher = "Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied",
  address   = "Bratislava",
}