@InCollection{Zbytniewska:2016,
  author  = "A. Zbytniewska and E. Baron-Polańczyk",
  title     = "Bezpieczeństwo pracy - szkolenia pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych (na przykładzie firmy produkującej włókninę)",
  pages     = "97--118",
  year      = "2016",
  booktitle = "Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, ISBN: 9788394231378",
  editor    = "red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska",
  publisher = "Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "T. 3",
}