@InCollection{Kwiatkowski:2017,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Partycypacyjny model rewitalizacji i jego przeciwnicy",
  pages     = "15--32",
  year      = "2017",
  booktitle = "Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne, ISBN: 9788364363726",
  editor    = "red. Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski",
  publisher = "Oficyna Naukowa",
  address   = "Warszawa",
}