@InCollection{Głuchowska:2016,
  author  = "L. Głuchowska",
  title     = "Ogrody eksterytorialne - ideał poetycki - przestrzeń mentalna - czas, poznanie, sztuka = Exterritoriale Gärten - poetisches Ideal - mentaler Raum - Zeit, Erkenntnis, Kunst",
  pages     = "26--50",
  year      = "2016",
  booktitle = "Ogrody = Gärten, ISBN: 9788388426964",
  editor    = "red. Lidia Głuchowska",
  publisher = "Fundacja "Park Księcia Pücklera Bad Muskau", Uniwersytet Zielonogórski, Muzeum Ziemi Lubuskiej",
  address   = "Bad Muskau, Zielona Góra",
}