@InCollection{Głuchowska:2015,
  author  = "L. Głuchowska",
  title     = "Der Sturm, Die Aktion i Zdrój a ślady czeskiego kubizmu w twórczości artystów grupy Bunt",
  pages     = "37--60",
  year      = "2015",
  booktitle = "Bunt a tradycje grafiki w Polsce i w Niemczech, ISBN: 9788363572181",
  editor    = "red. nauk. Lidia Głuchowska, Honorata Gołuńska, Michał F. Woźniak",
  publisher = "Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy",
  address   = "Bydgoszcz",
}