@InCollection{Głuchowska:2016,
  author  = "L. Głuchowska",
  title     = "Bunt - Refleks - Ulotka - Ich 7 - performatywna, eksterytorialna "miedzynarodówka ducha"?",
  pages     = "16--37",
  year      = "2016",
  booktitle = "Der Flyer, ISBN: 9788363533663",
  editor    = "red. Maciej Kurak",
  publisher = "Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu",
  address   = "Poznań",
}