@InCollection{Gołębiowska:2016,
  author  = "U. Gołębiowska",
  title     = "Moving Beyond (Cultural) Criticism in Henry James's Late Transatlantic Encounters",
  pages     = "65--77",
  year      = "2016",
  booktitle = "American Literature and Intercultural Discourses, ISBN: 9788378422716",
  editor    = "eds. Agnieszka Łobodziec, Iwona Filipczak",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. : t. 7",
}