@InCollection{Góralczyk:2016,
  author  = "M. Góralczyk",
  title     = "Tożsamość organizacyjna szansą na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw - w świetle badań empirycznych",
  pages     = "59--69",
  year      = "2016",
  booktitle = "Wyzwania współczesnego zarządzania : kreowanie kapitału intelektualnego organizacji, ISBN: 9788372858153",
  editor    = "red. nauk. L. Kiełtyka, W. Jędrzejczak, P. Kobis",
  publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa",
  address   = "Warszawa",
}