@InCollection{Śliwa:2016,
  author  = "M. Śliwa and K. Skrzypek and K. Dąbrowski",
  title     = "Pozyskiwanie wiedzy ukrytej w przedsiębiorstwie produkcyjnym z własną komórką badawczo-rozwojową",
  pages     = "37--47",
  year      = "2016",
  booktitle = "Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji, ISBN: 9788365200044",
  editor    = "red. R. Stryjski, W. Woźniak",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}