@InCollection{Dąbrowski:2016,
  author  = "K. Dąbrowski and K. Skrzypek and M. Śliwa",
  title     = "Inkubowanie innowacyjnego projektu w ramach przedsiębiorstw typu SPIN-off",
  pages     = "49--59",
  year      = "2016",
  booktitle = "Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji, ISBN: 9788365200044",
  editor    = "red. R. Stryjski, W. Woźniak",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}