@InCollection{Sałamaj:2016,
  author  = "M. Sałamaj and P. Wabno",
  title     = "Automatyzacja przyjecia towaru w wybranym zakładzie produkcyjnym",
  pages     = "61--75",
  year      = "2016",
  booktitle = "Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji, ISBN: 9788365200044",
  editor    = "red. R. Stryjski, W. Woźniak",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}