@InCollection{Senkowska:2016,
  author  = "P. Senkowska and M. Sałamaj",
  title     = "Procedura MSA w zastosowaniach inżynierskich",
  pages     = "44--60",
  year      = "2016",
  booktitle = "Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny], ISBN: 9788394151638",
  editor    = "red. nauk P. Bachman",
  publisher = "Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}