@InCollection{Kowalski:2017,
  author  = "W. Kowalski",
  title     = "Rozwój francuskiej kultury renesansu w dobie wojen włoskich",
  pages     = "59--66",
  year      = "2017",
  booktitle = "Płynne Włochy, ISBN: 9788363268459",
  publisher = "Wydawnictwo Gnome",
  address   = "Katowice",
}