@InCollection{Atamanova:2017,
  author  = "K. Atamanova",
  title     = "Giacomo Casanova w twórczości Mariny Cwietajewej",
  pages     = "67--74",
  year      = "2017",
  booktitle = "Płynne Włochy, ISBN: 9788363268459",
  publisher = "Wydawnictwo Gnome",
  address   = "Katowice",
}