@InCollection{Ginda:2016,
  author  = "J. Ginda",
  title     = "Uczłowieczenie legendy teatru (Proces mitologizacji i demitologizacji Jerzego Grotowskiego)",
  pages     = "525--540",
  year      = "2016",
  booktitle = "Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, ISBN: 9788394050610",
  editor    = "red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha",
  publisher = "Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ",
  address   = "Zielona Góra",
}