@InCollection{Krasicka-Cydzik:2013,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and R. Będziński and T. Klekiel and I. Głazowska and K. Białas-Heltowski and A. Kaczmarek-Pawelska and K. Arkusz and C. Olech-Klonecki and A. Mackiewicz and M. Nycz and E. Paradowska and A. Kierzkowska",
  title     = "Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim",
  pages     = "69",
  year      = "2013",
  booktitle = "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, ISBN: 9788360779224",
  publisher = "Politechnika Gdańska",
  address   = "Gdańsk",
}