@InCollection{Kania:2017,
  author  = "A. Kania",
  title     = "Z problematyki karnoprocesowych aspektów umorzenia konsensualnego",
  pages     = "664--678",
  year      = "2017",
  booktitle = "Verba volant, scripta manent : proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016 : księga pamiątkowa poświęcona profesor Monice Zbrojewskiej, ISBN: 9788380925953",
  editor    = "red. nauk. Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski",
  publisher = "Wolters Kluwer",
  address   = "Warszawa",
}