@InCollection{Dzikuć:2013,
  author  = "M. Dzikuć",
  title     = "Rola rolnictwa ekologicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski",
  pages     = "30--38",
  year      = "2013",
  booktitle = "Bezpieczeństwo środowiskowe : monografia, ISBN: 9788364249013",
  editor    = "red. nauk. T. Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}