@InCollection{Hoffmann-Aulich:2017,
  author  = "J. Hoffmann-Aulich and M. Lato-Pawłowska and G. Milewska-Wilk",
  title     = "Rola i zadania pielęgniarki szkolnej w promocji zdrowia uczniów",
  pages     = "119--136",
  year      = "2017",
  booktitle = "Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy., ISBN: 978-83-7859-794-0",
  editor    = "red. nauk. Iwona Banach, Anetta Soroka - Fedorczuk",
  publisher = "Wydawnictwo internetowe e-bookowo.pl",
  address   = "-",
  edition   = "wyd. I",
}