@InCollection{Jung:2017,
  author  = "D. Jung and M. Sałamaj",
  title     = "Jakość w procesach produkcyjnych",
  pages     = "77--88",
  year      = "2017",
  booktitle = "Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki, ISBN: 9788365200051",
  editor    = "red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska",
  publisher = "Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}