@InCollection{Michalak:2017,
  author  = "P. Michalak and B. Michalak",
  title     = "Wilgoć w obiektach budowlanych",
  pages     = "89--95",
  year      = "2017",
  booktitle = "Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Budownictwo, ISBN: 9788365362483",
  editor    = "red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny",
  publisher = "Młodzi Naukowcy",
  address   = "Poznań",
}