@InCollection{DzikuŠ:2017,
  author  = "M. DzikuŠ and M. DzikuŠ",
  title     = "Perspektywy rozwoju produkcji rolnej w gospodarstwach ekologicznych",
  pages     = "189--199",
  year      = "2017",
  booktitle = "Social'noe obespeŔenie Ŕeloveka = Social safety of human, ISBN: 9788364249662",
  editor    = "ed. Tadeusz Zaborowski",
  publisher = "Instytut Bada˝ i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Pozna˝ska",
  address   = "Gorzˇw Wlkp., Pozna˝",
}