@InCollection{Dzikuć:2017,
  author  = "M. Dzikuć and M. Dzikuć",
  title     = "Znaczenie nadzoru instytucjonalnego nad gospodarstwami ekologicznymi dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce",
  pages     = "200--209",
  year      = "2017",
  booktitle = "Social'noe obespečenie čeloveka = Social safety of human, ISBN: 9788364249662",
  editor    = "ed. Tadeusz Zaborowski",
  publisher = "Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, Politechnika Poznańska",
  address   = "Gorzów Wlkp., Poznań",
}