@InCollection{Asienkiewicz:2017,
  author  = "R. Asienkiewicz and G. Biczysko and E. Nowacka-Chiari and E. Skorupka",
  title     = "Zróżnicowanie somatyczne i motoryczne seniorek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ¶wietle wybranych czynników ¶rodowiskowych i społecznych",
  pages     = "13--25",
  year      = "2017",
  booktitle = "Zagrożenie życia i zdrowia człowieka, ISBN: 9788361495710",
  editor    = "red. nauk. Józef Tatarczuk, Bożena Zboina, Paweł D±browski",
  publisher = "Wydaw. Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
}