@InCollection{Asienkiewicz:2017,
  author  = "R. Asienkiewicz and A. Wandycz",
  title     = "Wiek menarche a poziom rozwoju morfofunkcjonalnego studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages     = "11--28",
  year      = "2017",
  booktitle = "Profilaktyka i edukacja zdrowotna, ISBN: 9788361495796",
  editor    = "pod red nauk. Ewy Dybińskiej, Moniki Szpringer i Ryszarda Asienkiewicza",
  publisher = "Wydaw. Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
}