@InCollection{Biczysko:2017,
  author  = "G. Biczysko and R. Asienkiewicz and E. Nowacka-Chiari and E. Skorupka",
  title     = "Wybrane zachowania zdrowotne a warunki społeczno-bytowe seniorów",
  pages     = "51--66",
  year      = "2017",
  booktitle = "Zdrowie i jego uwarunkowania, ISBN: 9788361495512",
  editor    = "pod red nauk. Krystyny Markockiej-M±czki, Grażyn Nowak-Starz",
  publisher = "Wydaw. Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
}