@InCollection{Asienkiewicz:2017,
  author  = "R. Asienkiewicz and A. Wandycz",
  title     = "Związki wybranych cech somatycznych i komponentów ciała ze sprawnością motoryczną studentów i studentek",
  pages     = "15--38",
  year      = "2017",
  booktitle = "Zdrowie i jego uwarunkowania, ISBN: 9788361495512",
  editor    = "pod red nauk. Krystyny Markockiej-Mączki, Grażyn Nowak-Starz",
  publisher = "Wydaw. Naukowe NeuroCentrum",
  address   = "Lublin",
}