@InCollection{Gorzelana:2017,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Swojsko czy obco? O nazwach zespołów bukowińskich w Polsce",
  pages     = "131--140",
  year      = "2017",
  booktitle = "Bukowina - inni w¶ród swoich, ISBN: 9788364031595",
  editor    = "red. nauk. Radu Florian Bruja, Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska",
  publisher = "Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytet",
  address   = "Warszawa - Zielona Góra - Piła",
}