@InCollection{Lato-Pawłowska:2017,
  author  = "M. Lato-Pawłowska and J. Hoffmann-Aulich and I. Bonikowska and J. Jasik-Pyzdrowska and G. Milewska-Wilk and J. Chmielowiec",
  title     = "Praca pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej a syndrom wypalenia zawodowego",
  pages     = "252--268",
  year      = "2017",
  booktitle = "Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t.4], ISBN: 9788362182664",
  editor    = "pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej",
  publisher = "Wydawnictwo Continuo",
  address   = "Wrocław",
  volume    = "Tom. 4",
}