@InCollection{Jasik-Pyzdrowska:2017,
  author  = "J. Jasik-Pyzdrowska",
  title     = "Charakterystyka wybranych wskaźników proporcji ciała zielonogórskich studentów i studentek w kontekście ich zachowań zdrowotnych",
  pages     = "183--193",
  year      = "2017",
  booktitle = "Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t.4], ISBN: 9788362182664",
  editor    = "pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej",
  publisher = "Wydawnictwo Continuo",
  address   = "Wrocław",
  volume    = "Tom. 4",
}