@InCollection{Kostka:2016,
  author  = "E. Kostka",
  title     = "Pozycja żeńskich bóstw w mitologii Celtów, Germanów i Słowian",
  pages     = "9--30",
  year      = "2016",
  booktitle = "Conjux. mater, filia, soror propoinqua, civis... Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-¶l±skim, ISBN: 9788363363284",
  editor    = "pod red. Marty Małkus i Kamili Szymańskiej",
  publisher = "Stowarzyszenie Czas A.R.T.",
  address   = "Wschowa - Leszno",
}