@InCollection{Asienkiewicz:2017,
  author  = "R. Asienkiewicz and J. Grzesiak",
  title     = "Zróżnicowanie somatyczne i motoryczne strażaków w ¶wietle wybranych czynników społecznych i ¶rodowiskowych (na przykładzie PSP w Zielonej Górze)",
  pages     = "193--212",
  year      = "2017",
  booktitle = "Aspekty systemu bezpieczeństwa narodowego Polski - wyzwania i zagrożenia, ISBN: 9788392572732",
  editor    = "red. Marek Sokołowski, Mirosław Mrozkowiak, Andrzej Tomczak",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Monografie : 9",
}