@InCollection{Bartosiak:2017,
  author  = "K. Bartosiak and K. Banaszewski",
  title     = "Doskonalenie jakości usług biblioteki w obszarze kompetencji informacyjnych jej użytkowników. Wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages     = "215--237",
  year      = "2017",
  booktitle = "Zarządzanie jakością w bibliotece, ISBN: 9788364203855",
  editor    = "pod red. Mai Wojciechowskiej",
  publisher = "Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Propozycje i Materiały : 94",
}