@InCollection{Rostkowska-Biszczanik:2013,
  author  = "K. Rostkowska-Biszczanik",
  title     = "Raz był sobie człowiek...",
  pages     = "77--78",
  year      = "2013",
  booktitle = "Oto się trudzę nad kamieniem : Baśnie i wiersze, ISBN: 9788361197539",
  editor    = "red. Jolanta Pytel, Mirosława Szott, Janusz Łastowiecki",
  publisher = "Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów",
  address   = "Zielona Góra - Warszawa",
}