@InCollection{Gorzelana:2017,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Obraz "serca" w poezji religijnej polskiego o¶wiecenia",
  pages     = "63--71",
  year      = "2017",
  booktitle = "Revitalizace hodnot: umění a literatura III, ISBN: 9788026313052",
  editor    = "ed. Josef Dohnal",
  publisher = "Ústav slavistiky FF MU",
  address   = "Brno",
}