@InCollection{Lato-Pawłowska:2017,
  author  = "M. Lato-Pawłowska and G. Milewska-Wilk and I. Bonikowska and J. Chmielowiec and J. Jasik-Pyzdrowska and J. Hoffmann-Aulich",
  title     = "Przygotowanie pielęgniarek do pełnienia funkcji edukacyjnej z zakresu czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej",
  pages     = "7--22",
  year      = "2017",
  booktitle = "Starzenie się a może długowieczność, ISBN: 9788378422914",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}